Mikrometri za merenje debljine

Mikrometri za merenje debljine „KÄFER“ – Nemačka, za ručnu upotrebu, liveni čelični nosač, sa analognim ili digitalnim satom za očitavanje vrednosti,
- tačnost 0,01mm ili 0,001mm
- za debljine merenja do 50mm
- zahvat materijala do 400mm

Model KE005

- tip J50
- za merenje debljine gume, kože, plastike i drugih mekih materijala
- sa stalnom silom pritiska na dodirnim površinama i polugom podizačem
- dodirne površine tip A, B, C, D ili E (po izboru)

Model KE006

- tip J50
- za merenje debljine gume, kože, plastike i drugih mekih materijala
- bez stalne sile pritiska na dodirnim površinama i polugom za potiskivanje
- dodirne površine tip A, B, C, D ili E (po izboru)

Model KE003

- tip J50R
- za merenje debljine materijala u pokretu
- sa stalnom silom pritiska na dodirnim površinama i polugom podizačem
- sa rolnicama 8,7x8,4mm
- može da se poruči sa ili bez bočnih tanjirića

Model KE004

- tip F1101/30
- za merenje debljine folija
- sa stalnom silom pritiska na dodirnim površinama i polugom podizačem
- merni umetci ∅6,35mm
- termoizolovana ručka

R.br. Šifra OPSEG MERENJA [mm] Dubina merenja [mm] Kl. tačnosti [mm] Kataloški br.
37.01 KE005 0-10 50 0,01 20067
37.02 KE003 0-5 50 0,01 20038
37.03 KE006 0-10 50 0,01 20012
37.04 KE004 0-1 30 0,001 20069
  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.