Prizme u paru jednostrane

Prizme u paru – jednostrane, “KERN” – Nemačka- izrađene prema DIN 876
- u 0 (0,008mm), 1 (0,016mm) i 3 (0,064mm) klasi tačnosti
- napravljene od specijalnog čelika, otvrdnute, obrađene u paru,
- žljeb 90º

Kern

R.br. Šifra DIMENZIJE [kd] Klasa tačnosti Za osovine prečnika [∅] Kataloški br.
130.01 K801/1 75x35x30 1 5-40 318.281
130.02 K802/1 100x40x30 1 5-55 318.282
130.03 K803/1 150x55x45 1 5-60 318.283
130.04 K804/1 200x65x55 1 5-75 318.284

Prizme u paru četvorostrane

Prizme u paru “KERN” – Nemačka
- izrađene prema DIN 876/0
- u 0 klasi tačnosti (0,008mm)
- napravljene od specijalnog čelika, otvrdnute, obrađene u paru,
- žljeb 90º

Kern

R.br. Šifra DIMENZIJE [kd] Klasa tačnosti Za osovine prečnika [∅] Kataloški br.
130.11 K811/0 75x40x40 0 5-40 318.251
130.12 K812/0 100x45x45 0 6-45 318.252
130.13 K813/0 150x55x55 0 8-55 318.253

Prizme u paru sa uzengijom

Prizme u paru sa uzengijom “KERN” – Nemačka
- izrađene prema DIN 876/0
- u 0 klasi tačnosti (0,008mm)
- napravljene od specijalnog čelika, otvrdnute, obrađene u paru,
- žljeb 90º

Kern

R.br. Šifra DIMENZIJE [kd] Klasa tačnosti Za osovine prečnika [∅] Kataloški br.
130.21 K821/0 45x40x36 0 5-20 318.261
130.22 K822/0 70x45x40 0 5-25 318.262
130.23 K823/0 70x63x45 0 5-32 318.263
130.24 K824/0 125x90x70 0 5-45 318.264
  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.