Etaloni - paralelna granična merila

Paralelna granična merila - etaloni "KERN" - Nemačka.
- tačnost odgovara normi ISO 3650,
- visokokvalitetan, specijalno legiran i odležan čelik velike stabilnosti i sa dobrim prianjanjem,
- brižljivo kaljen i ručno lepovan.
- u masivnoj drvenoj kutiji.
- u klasi: 0, I i II;
- kamada u garnituri: 32, 47, 87, 103, 112 i 122

Kern

R.br. Šifra BR. KOMADA Klasa tačnosti Kataloški br.
120.01   32 0 150.001/0
120.02 K090 32 I 150.001/I
120.03   32 II 150.001/II
120.04 K089 47 0 150.002/0
120.05 K092 47 I 150.002/I
120.06   47 II 150.002/II
120.07 K093 87 0 150.003/0
120.08 K101 87 I 150.003/I
120.09 K095 87 II 150.003/II
120.10 K096 103 0 150.004/0
120.11 K097 103 I 150.004/I
120.12 K098/II 103 II 150.004/II
120.13   112 0 150.015/0
120.14 K112/1 112 I 150.015/I
120.15   122 0 150.016/0
120.16   122 I 150.016/I

Etaloni u garnituri od 8 komada „KERN“ – Nemačka,
- u 0 i I klasi
- 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 i 500mm

R.br. Šifra BR. KOMADA U GARNITURI [kd] Klasa tačnosti Kataloški br.
120.20   8 0 150.014/0
120.21   8 I 150.014/I

Specifikacija garnitura prema merama i količini pločica:

Br. artikla Kom u setu Nominalne mere
[mm]
Rast mere
[mm]
Težina [g] Br. artikla Kom u setu Nominalne mere
[mm]
Rast mere
[mm]
Težina [g]
150.001 1 1,005 1,005 2200 150.004 1 1,005 1,005 4750
  9 1,01-1,09 0,01     49 1,01-1,49 0,01  
  9 1,10-1,90 0,1     49 0,5-24,5 0,5  
  9 1,00-9,00 1,0     4 25-100 25  
  3 10,00-30 10     103      
  1 50     150.015 1 1,005 - 3700
  32         9 1,001-1,009 0,001  
150.002 1 1,005 1,005 3100   49 1,01-1,49 0,01  
  20 1,01-1,20 0,01     49 0,5-24,5 0,5  
  7 1,30-1,90 0,1     4 25-100 25  
  9 1,00-9,00 1,0     112      
  10 10-100 10   150.016 1 1,005 - 5100
  47         9 1,001-1,009 0,001  
150.003 9 1,001-1,009 0,001 4650   49 1,01-1,49 0,01  
  49 1,01-1,49 0,01     4 1,6-1,9 0,1  
  19 0,5-9,5 0,5     49 0,5-24,5 0,5  
  10 10-100 10     8 30-100 10  
 

87

        1 25 -  
  1 75 -  
  122      

NAPOMENA: Možemo da obezbedimo u realnom vremenu
- pojedinačne etalone svih klasa do 1000mm
- etalone za kontrolu uglova u klasi I
- kuglične etalone u setu 1-25mm tolerancije ±0,003mm
- keramičke etalone u istim dimenzijama

  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.