Artikle koje imamo na lageru isporučujemo odmah. Za sve ostale artikle cenu i rok isporuke možete dobiti ukoliko nas kontaktirate.

LAGER LISTA MERNOG ALATA 09.2015.

Sadržaj

projektovanje 4
softver, obuka, servis i montaža 5
10.00 kljunasta pomična merila sa nonijusom – šubleri 7
11.00 kljunasta pomična merila sa satom – šubleri 8
12.00 digitalna kljunasta pomična merila – šubleri 9
13.00 digitalna kljunasta pomična merila – šubleri 10
14.00 ultra laka velika digitalna kljunasta pomična merila 11
20.00 dubinomeri – klasični 12
21.00 dubinomeri – digitalni 12
30.00 mikrometri za spoljno merenje – klasični 13
31.00 mikrometri sa nastavcima za spoljno merenje – klasični 13
32.00 digitalni mikrometri za spoljno merenje 14
33.00 mikrometri za merenje debljine zida cevi 15
34.00 mikrometri sa tanjirićima 15
35.00 mikrometri sa satom pokretnog oslonca – pasametri 16
36.00 digitalni mikrometri sa pokretnim osloncem – pasametri 16
37.00 mikrometri za merenje debljine 17
38.10 instrumenti za spoljno merenje – digitalni 18
38.20 instrumenti za unutrašnje merenje – digitalni 18
38.30 instrumenti za spoljno merenje – analogni 19
38.40 instrumenti za unutrašnje merenje – analogni 19
40.00 mikrometri za merenje dubine 20
50.00 mikrometri za unutrašnje merenje u dve tačke 20
51.00 štapasti mikrometri za unutrašnje merenje u dve tačke 21
51.50 stalak za mikrometre 21
52.00 subitori – mikrometri za duboke otvore 22
53.00 subitori – mikrometri za duboke otvore, industrijski 22
54.00 digitalni subitori – mikrometri za duboke otvore 23
60.00 mehanički trokraki mikrometri - garniture 23
60.10 mehanički trokraki mikrometri visokog kvaliteta 24
61.00 digitalni trokraki mikrometri 25
62.00 digitalni trokraki mikrometri – visoke tačnosti, ultima 26
65.00 kapacitivne merne sonde 27
70.00 merni satovi – komparateri 29
71.00 digitalni merni satovi – komparateri 30
75.00 polužni merni satovi – pupitasti 32
76.00 digitalni polužni merni satovi – pupitasti 32
80.00 merni nosači 33
90.00 uglomeri 34
100.00 libele 34
110.00 visinomeri 35
110.10 digitalni visinomeri 35
110.20 digitalni visinomeri 36
120.00 etaloni – paralelna granična merila 37
130.00 prizme 39
140.00 kontrolni listići – šabloni 40
150.00 kontrolnici 41
200.00 stabilni uređaji za ispitivanje tvrdoće metala 42
210.00 mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće metala 43
220.00 mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće gume – šorometri 45
230.00 mobilni uređaji za ispitivanje hrapavosti 46
240.00 ultrazvučno merenje debljine prevlake 47
250.00 ultrazvučno merenje debljine zida 48
290.00 spektrometri 49
300.00 delovi i pribor 50
310.00 utiskivači i etaloni za stabilne merače tvrdoće 51
350.00 kablovi, moduli i programi 52
  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.