Digitalni visinomeri

Digitalni visinomer "KERN" - Nemačka,
- mikropodešivač za fino štelovanje
- vrh od tvrdog metala, za merenje i obeležavanje
- funkcije on/off, mm/inch, nulovanje u bilo kom položaju
- prenos podataka preko RS232 priključka
- baterija 3V visoke autonomije
- masivno brušeno postolje
- u drvenoj kutiji

Kern

R.br. Šifra OPSEG MERENJA [mm] Klasa tačnosti [mm] Kataloški br.
110.01 K039.1 300 0,01 127.401
110.03 K041.1 600 0,01 127.403
110.04 K046.1 1000 0,01 127.404

SYLVAC – HI_Gauge

Digitalni visinomer "SYLVAC" - Švajcarska,
- patentirani Sylvac induktivni princip rada
- mikropodešivač za fino štelovanje, vijak za blokiranje
- sistem za automatsko brzo blokiranje
- vrh od tvrdog metala, za merenje i obeležavanje
- funkcije on/off, mm/inch, nulovanje u bilo kom položaju
- prenos podataka preko RS232, USB, WiFI priključka
- baterija 3V visoke autonomije
- masivno ergonomsko brušeno postolje
- u kutiji sa sertifikatom

Sylvac


R.br. Šifra OPSEG MERENJA [mm] Klasa tačnosti [mm] Kataloški br.
110.10 S840.0400 400 0,01 840.0400
110.11 S840.0600 600 0,01 840.0600
  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.