Digitalni polužni merni satovi - pupasti

Digitalni polužni merni satovi - pupitasti "SYLVAC"- Švajcarska, visoki kvalitet, mikronski pupitasti
- patentirani Sylvac induktivni sistem merenja
- tačni na +5 od +40ºC
- nuliranje, apsolutni i relativni sistem merenja, izbor rezolucije, izbor pravca merenja, tolerancija- priključak za direktnu vezu sa računarom preko USB, RS232, Digimatic ili bežično WiFi
- mm/inch sistem merenja
- zaštićen od vlage i prašine IP 65 prema IEC 60529
- kućište koje se zakreće za 360º
- sa sertifikatom proizvođača i etalonom u kutiji

Sylvac

R.br. Šifra OPSEG MERENJA [mm] Klasa Tačnosti [mm] Prečnik kućišta Ø [mm] Dužina poluge [mm] Kataloški br.
76.01 S905.4321 0,8 0,001 44 12,5 905.4321
76.02 S905.4322 0,5 0,001 44 36 905.4322
  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.