Od osnivanja TEHNOALAT uspešno plasira najsavremenije merne alate na tržište Srbije i regiona. Pratimo razvoj tehnike i kontinualno upotpunjujemo asortiman opreme koju možemo da obezbedimo.

Zastupamo vodeće svetske proizvođače mernih alata, koji proizvode alate za dužinu, ugao, trvrdoću, hrapavost, ultrazvučna i akustična ispitivanja i druge.

Generalni zastupnik i vlasnik privatnog carinskog skladišta:

  • KERN Messtechnik - Nemačka
  • SYLVAC SA - Švajcarska
  • TRIMOS SA - Švajcarska

Ovlašćeni zastupnik i distributer:

  • MITUTOYO - Japan
  • INNOVATEST BV Europe - Holandijaa
  • KÄFER Messuhrenfabrik - Nemačka
  • SCHWENK - Nemačka
  • HELIOS-PREISSER - Nemačka

Posedujemo veliko privatno carinsko skladište i dinarski magacin, te naše alate isporučujemo u najkraćem vremenskom periodu. Alate koje trenutno nemamo na raspolaganju ili alate posebne namene možemo obezbediti u realnom vremenu.

Sve pribore i rezrvne delove za merne alate standardne i specijalne namene isporučujemo od naših inoprincipala ili posebno izrađujemo u okviru naše alatnice.

  •                 
  •     
Tehnoalat d.o.o.
Export - import

Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272© Copyright 2012 Tehnoalat. Design by Massive.